Video: Nicki Minaj – Pound The Alarm

07.31.12 5 years ago 7 Comments

Nicki Minaj went to Trinidad to shoot her new video, “Pound The Alarm.”

Around The Web