Video: Ab-Soul & Travi$ Scott – XXL Freshmen Freestyle

04.11.13 5 years ago

Check out freestyles from Ab-Soul & Travi$ Scott.

via XXLMag

Around The Web