Photos: Nicki Minaj Shoots A Video For “Pound The Alarm” In Trinidad

07.04.12 6 years ago


Nicki Minaj – Pound The Alarm

Nicki Minaj took a trip to Trinidad to shoot a carnival inspired video for, “Pound The Alarm.”

Around The Web